Medlemsbetingelser

§1 - GENERELT

Ved oprettelse af et medlemskab i FYC accepterer medlemmet foruden nærværende medlemsbetingelser, også Husets Regler samt modtagelse af meddelelser om ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail og nyhedsbrev. Det er medlemmets eget ansvar at læse og følge op på ændringer i medlemsbetingelserne.

§2 - MEDLEMSKABET

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, benyttes af eller deles med andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til FYC. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den anførte periode i kontrakten. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet.

FYC kan bede om at se billede legitimation, eller tage foto af dig, som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§3 - MEDLEMSARMBÅND

Medlemsarmbåndet medbringes og indlæses i vores kundecomputer for at få adgang til centeret og ved fremmøde på vores hold. Det er vigtigt du tager billetten med dig ind på holdet og afleverer til træneren, dette gælder særdeles på vores yoga og reformer hold, uden gyldig billet kan man risikerer at blive afvist. Medlemsarmbåndet er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.

Bliver dit medlemsarmbånd væk eller beskadiget meddeles dette til FYC, som udsteder et nyt mod et gebyr på 50,-.

§4 - VARIGHED

DIBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. Opsigelse af DIBS-medlemskaber). Kontante medlemskaber kan ikke opsiges men udløber automatisk efter den betalte periode. Kontante medlemskaber refunderes ikke.

§5 - OPSIGELSE AF MEDLEMSKABER

DIBS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Ved køb af kontantmedlemskaber med 6 eller 12 måneders binding stopper medlemskabet automatisk efter bindingsperioden. Ved opsigelsen skal du logge ind på Sport Solution med dit medlemsnummer og adgangskode til FYC appen: https://booking.sport-solution.com/login/ vælge medlemskab og herefter på den røde knap “opsig medlemskab”. Opsigelsen skal foregå online. Ved opsigelsen bekræfter man automatisk, at der må trækkes betaling for den sidste måned pr. dags dato.

Ved opsigelse vil bero/pausen blive ophævet/bortfalder. Så hvis man har sat på pause så skal man betale for løbende måned, plus sidste måned som er den næste måned.

§6 - BETALING

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen DIBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til førte betaling via DIBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for, at betaling sker rettidigt. Ikke rettidigt betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt til samtykke til, at FYC opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs. at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder FYC sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredjepart.

Betales den løbende ydelse ved DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig, og der opkræves et rykkergebyr á 100,-. Hvis du ikke betaler senest 5 hverdage efter den angivne forfaldsdato, opkræves et nyt rykkergebyr efter gældende takst á 200,-. Hvis du ikke betaler senest 5 hverdage efter den angivne forfaldsdato vil du modtage en mail fra vores advokat, hermed optages der yderligere et advokat gebyr på 2500,- som varsler med videresendelse til RKI og alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden forfalder til øjeblikkelig betaling. Dit medlemsarmbånd spærres, indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af FYC.

§7 - MEDLEMSARMBÅND SOM BETALINGSMIDDEL

Det er muligt for medlemmet at benytte FYC medlemsarmbånd som betalingsmiddel i centeret, herunder til at købe produkter i automater og i receptionen. For information om denne mulighed om hvilke produkter der kan købes og beløbsgrænser, bedes medlemmet henvende sig i et af vores centre. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemsarmbånd fastsættes af centeret. De foretagne køb opkræves sammen med den næste betalingsopkrævning.

Betales den løbende ydelse ved DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig, og der opkræves et rykkergebyr á 100,-. Hvis du ikke betaler senest 5 hverdage efter den angivne forfaldsdato, opkræves et nyt rykkergebyr efter gældende takst á 200,-. Hvis du ikke betaler senest 5 hverdage efter den angivne forfaldsdato vil du modtage en mail fra vores advokat, hermed optages der yderligere et advokat gebyr på 2500,- som varsler med videresendelse til RKI og alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden forfalder til øjeblikkelig betaling.

§8 - BERO

Medlemskabet kan sættes i bero/pause for gebyr takst á 99,- pr. påbegyndt måned, som gælder maks 4 uger. Pausen skal fornyes efter de 4 uger,hvor det koster yderligere 99,- for hver påbegyndt 4 uge. Dette er gældende for alle medlemmer. At blive sat i bero sker ved at du logger ind på Sport Solution med dit medlemsnummer og adgangskode til FYC appen: https://booking.sport-solution.com/login/ vælger medlemskab og herefter på den blå knap “sæt i bero”.Der skal opgives start- og slutdato for bero perioden. Såfremt medlemskabet sættes i bero efter d. 15. i en måned, vil medlemmet få godskrevet det beløb, der er betalt efter bero periodens begyndelse, når bero perioden ophører.

Ved kontant medlemskaber skal der betales seneste ved berostillelsens begyndelse.
Ved opsigelse af medlemskab ophører pausen/beroperioden med øjeblikkelig virkning.

§9 - UMYNDIGE MEDLEMMER

For at blive medlem i FYC, skal personen være fyldt 16 år. Er en person under 18 år eller umyndige, kan DIBS-medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning og på værgens ansvar. Medlemskabet kan kun tegnes ved fremmøde i FYC med værgen. I forbindelse med indmeldelse, skal begge parter medbringe gyldigt billede ID. Hvis en værge eller forælder indmelder en person under 18 år, indestår denne for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne. Desuden bemærkes det, at værgen eller forælderen indestår for den mindreåriges køb på medlemskort, hvor medlemskort benyttes som betalingsmiddel.

§10 - HELBREDSTILSTANDE OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos FYC. FYC tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. Det er på eget ansvar at deltage i vores hold samt selv vurdere om man kan udfører øvelserne, man har altid retten til at sige nej.

§11 - VÆRDIGENSTANDE

FYC anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. FYC bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§12 - ORDENSREGLER

Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørstræning. Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Husets regler skal overholdes. De findes i FYC.

§13 - AFMELDING AF HOLDRESERVATION

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 8 timer før starttidspunktet. Afmelding af hold kan ske på www.fitnessyogaclub.dk via Sport Solution Booking app’en eller på bookingterminalen i centeret.

Hvis der er tale om DIBs-medlemskab opkræves der et gebyr på takst á 50,- eller hvis der er tale om et kontant medlemskab, fratrækkes 3 dage fra medlemskabets gyldighedsperiode, hvis følgende punkter ikke overholdes:

1) Fremmøder sig på holdet senest 10 min. før holdstart.
2) Melder afbud senest 8 timer før holdstart.
3) Fremmøder og møder fysisk op på holdet.

Står du på venteliste, kan du afmelde dig holdet frem til holdets start og du vil ikke blive opkrævet et gebyr.

Vi modtager ikke henvendelser omkring bøder pr. telefon eller mail. Vi modtager kun personlig henvendelse i centeret.

§14 - UDELUKKELSE AF MEDLEM

FYC kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

§15 – SÅFREMT FYC BLIVER MEDLEM AF ANTI-DOPING DANMARK
Du er som medlem forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din eventuelle positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

§15 - SÅFREMT FYC BLIVER MEDLEM AF ANTI-DOPING DANMARK

Du er som medlem forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din eventuelle positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

§16 - ÆNDRINGER AF MEDLEMSBETINGELSER

FYC kan ændre medlemsbetingelser inkl. priser med et varsel på 45 dage. Ændringer meddeles ved opslag i centeret. FYC har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med ugers varsel ved opslag i centeret.

§17 - MEDLEMSINFORMATION

FYC udsender løbende mails med relevant information omkring medlemskabet. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret.

Refundering af bøder, kan kun ske hvis man kan dokumentere at man har været til stede. Dette gøres ved at trykke på fitness, hvis man er forhindret i at kunne trykke fremmøde på holdet.
I træningshistorikken i FYC appen, kan man se om der er hakket af med et grønt flueben ved holdet eller fitness. Et screenshot af dette, vedhæftes i mailen som dokumentation for at vi besvare den.

icon-signup-arrow

Invitation

Vi vil gerne vise dig, at Fitness Yoga Club ikke er et almindeligt fitnesscenter. Derfor vil vi gerne invitere dig ned i centeret, hvor du kan se alle faciliteter, og hvor vi kan tale om, hvordan vi bedst kan imødekomme dine ønsker, krav og forventninger til os.

Vores ambition er at tilrettelægge en alsidig og attraktiv træning for alle. Derfor finder du kun det bedste udstyr i centeret, og vores instruktører er altid på gulvet for at hjælpe, vejlede og instruere medlemmerne, uden at det koster ekstra.

Du er mere end velkommen til at ringe til os (tlf: 73 70 77 47) eller at komme forbi, så vi også kan hjælpe dig.

Vi glæder os til at introducere dig for Fitness Yoga Club.